Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunala byskolor ska finnas kvar

Om frågan
I Mora kommun finns idag 11 grundskolor och en friskola.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Mora

Frågan är viktig för en levande landsbyggd men inte till priset av en god kvalité i skolan.

M
Moderaterna Mora

Moderaterna är för att det finns både små och stora skolor. Finns det tillräckligt med elever i byarna ska byskolor finnas kvar.

S
Socialdemokraterna Mora

Vår grundinställning är att de yngsta skolbarnen, upp till åk 3, ska erbjudas möjlighet att gå i skola så nära hemorten som möjligt. Vad som är möjligt beror på elevunderlaget och möjligheterna för kommunen att erbjuda god kvalité och utveckling för barnen.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Mora

Extra viktig fråga

Så länge det finns ett elevunderlag. Alla våra skolor ska dessutom ha bra kvalité, stora som små.

MOP
Morapartiet Mora

Extra viktig fråga

Morapartiet har sedan starten värnat om våra byar och byskolornas betydelse. Vid tidigare skarpa förslag rörande nedläggning av byskolor har Morapartiet kraftfullt motsatt sig en sådan utveckling. Byskolorna ska definitivt finnas kvar, varenda en - för byarnas fortlevnad och för barnfamiljernas trygghet ute i byarna.

SD
Sverigedemokraterna Mora

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Mora

Det är viktigt att Moras byar lever. Skolan inger hopp och framtid för Moras byar.