OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
kommun

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

Om frågan
Ett fåtal kommuner har infört förbud mot ansiktstäckande slöja på skoltid. Kammarrätten kom 2021 fram till att förbudet inskränker religionsfriheten. Men frågan ska prövas i Högsta förvaltningsdomstolen som väntas fatta beslut tidigast i slutet av 2022.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Mora

Vi ska värna allas frihet och rättighet att klä sig som man vill.

V
Vänsterpartiet Mora

Vi har religionsfrihet i Sverige. Så länge det inte skadar någon fysiskt så har man rätt att välja sin religion. Det är viktigt att flickor / kvinnor får välja sin klädsel själva precis som pojkar och män.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Mora

Varken elever eller personal ska täcka ansiktet i skolan.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Mora

Extra viktig fråga

Elever och lärare ska kunna möta varandra öga mot öga.

M
Moderaterna Mora

Vi ska inte gömma barn bakom slöjor.

MOP
Morapartiet Mora

Självklart kan inte ansiktstäckande klädesplagg användas i skolan. För att fritt och obehindrat kunna kommunicera i skolmiljön kan inte vissa elever tillåtas att täcka ansiktet.

SD
Sverigedemokraterna Mora

Partiet har inte lämnat någon motivering