OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
kommun

Vinsten från vindkraftsförsäljningen på Hedbodberget ska gå till en solcellspark

Om frågan
I mars 2022 beslutade Mora kommun att sälja vindkraftverket på Hedbodberget till vindkraftskooperativet Solivind för 14,6 miljoner kronor.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

MOP
Morapartiet Mora

Det blir ingen vinst efter försäljningen av vindkraftverket, istället har kommunens vindkraftsatsning blivit en mångmiljonförlust. De pengar som återförs från försäljningen ska inte satsas på andra alternativa energikällor som inte är vedertagna. Kommunala medel ska användas ansvarsfullt, och vindkraftsinvesteringen har varit ett mörkt kapitel för kommuninvånarna.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Mora

Vi är positiva till att vi skulle få en solcellspark i kommunen, men det är inte kommunen som ska anlägga den. Vi satsar på hållbara driftsformer där sol får vara en av dem. Vi ser till exempel gärna att kommunala byggnader har solpaneler.

KD
Kristdemokraterna Mora

Anser inte kommunen ska syssla med elproduktion som producent möjligen kan sollceller placeras med fördel på kommunala fastigheter för att tillgodose kommunens egna behov.

M
Moderaterna Mora

Mora kommun bör lägga pengarna på annat. Vi är inte en kommun som är kända för att ha soligt året runt.

SD
Sverigedemokraterna Mora

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska bra förslag

S
Socialdemokraterna Mora

Tanken är god, men går inte att koppla ihop på det sättet. Om/när kommunen bestämmer sig för att bygga någon solcellspark, så får den investeringen då bedömas och finansieras på sina egna ekonomiska meriter.

Mycket bra förslag

V
Vänsterpartiet Mora

Det behöver produceras energi på alla de tillgängliga sätt. Solceller är ett sätt för Mora kommun att bidra till detta. Vänsterpartiet vill även nyttja alla tak på kommunägda fastigheter för att skörda solenergi