Val 2022 Valkompass
kommun

Cyklar ska prioriteras framför bilar

Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

SD
Sverigedemokraterna Malmö

Många Malmöbor behöver bilen för sitt vardagspyssel. Då måste det finnas goda möjligheter för bilisterna att ta sig fram och parkera sin bil. Vi vill inte att gator avsmalnas för att cyklar ska få mer utrymme än bilar. Det behövs också angöringsplatser för bilar vid förskolor och skolor.

Ganska dåligt förslag

M
Moderaterna Malmö

Malmö ska ha en välfungerande kombination av olika trafikslag där stora satsningar på grön omställning är en självklarhet, till exempel med en snabb utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon och genom att göra det enklare att cykla i Malmö genom att knyta ihop cykelstråken.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Malmö

Extra viktig fråga

För att fler ska kunna cykla vill Centerpartiet bygga fler nya cykelbanor i hela staden. Eftersom ytan är begränsad kommer det innebära att ytor måste omfördelas från bil till cykel. Smalare gator innebär dessutom lägre hastigheter och mer trivsamma stadsmiljöer. Vi måste dock säkerställa tillgängligheten för exempelvis nyttotrafik, varutransporter och människor med funktionsvariation.

L
Liberalerna Malmö

Cykeln är idag ett självklart och miljösmart alternativ för många människor. Det måste vara säkert att cykla, samt enklare att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Större cykelnät och bättre skyltning, med det är alltid Individen som bestämmer, och bilen är fortsatt viktig för att få ihop livspusslet. Idag gör vi en unik omställning till bl.a. elbilar, då både bil och cykel behövs.

S
Socialdemokraterna Malmö

Vi vill prioritera en klimatsmart trafikplanering där gång cykel och kollektivtrafik ges företräde. Därför planerar vi för supercykelstråk och helelektrifierade bussar i hela Malmö, och vi har flera gånger utsetts till en av världens bästa cykelstäder.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Malmö

Extra viktig fråga

Cykeln är central för hållbar vardagspendling. I Malmö finns stor potential för fler cykelresor. För att fler ska välja cykeln så behövs en storsatsning på bättre och bredare cykelbanor. Vi vill se 10 supercykelstråk i Malmö, höjd kvalitet på cykelvägar och ge cyklister företräde framför bilar. Fler barn ska kunna gå och cykla till skolan, och därför vill vi se bilfria zoner närmast skolorna.

V
Vänsterpartiet Malmö

Extra viktig fråga

Vi måste ställa om för klimatets skull. Vi behöver också göra mer yta tillgänglig för människor, cyklar tar mindre plats än bilar.