Val 2022 Valkompass
kommun

Malmö ska verka för en lång paus i flyktingmottagningen

Om frågan
Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som vistas i kommunen.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Malmö

Flyktingmottagande ska ske under ordnade former, med effektivt integration som snabbt hjälper människor att komma in i samhället. Varken Malmö eller andra kommuner bör vägra att ta emot flyktingar som kommer till Sverige. Då hade det till exempel varit ännu svårare för alla ukrainska flyktingar att få ett ställe att landa.

MP
Miljöpartiet Malmö

Extra viktig fråga

Människor på flykt från krig och förföljelse ska kunna söka asyl i Sverige. Barn ska kunna ha en bra uppväxt med trygghet, utbildning och tid för lek. Familjer ska ha rätt att återförenas med sina nära och kära. Alla Sveriges kommuner ska välkomna och inkludera människor på flykt.

V
Vänsterpartiet Malmö

Vi ska vara en solidarisk stad, vi är rika i Sverige och kan skydda människor på flykt.

Ganska dåligt förslag

L
Liberalerna Malmö

Människor som flyr krig och förföljelse ska få skydd. Asylrätten ska värnas, men det är viktigt att EU har en gemensam asylpolitik och att vi fokusera på de flyktingar som behöver vår hjälp mest. Arbetskraftinvandring är bra för Sverige. Det måste vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder och attraktivt för människor med nyckelkompetens att välja Sverige

S
Socialdemokraterna Malmö

Människor på flykt ska få hjälp. Men fler måste vara med och dela på ansvaret för mottagandet, och med en bra omfördelning i EU och i Sverige kommer det att underlätta integrationen. Malmö har tagit ett stort ansvar i mottagandet av flyktingar men även andra grupper, jämfört med bl.a. kranskommuner som duckat sitt ansvar. Vi vill ha en bra integration av de människor som kommer hit.

Ganska bra förslag

M
Moderaterna Malmö

Malmö har under lång tid fått ta ett oproportionerligt stort ansvar för det svenska asylmottagandet. Asylsökande måste fördelas jämnare över landet så att förutsättningarna för en lyckad integration blir bättre.

Mycket bra förslag

SD
Sverigedemokraterna Malmö

Extra viktig fråga

Vi har länge förespråkat detta eftersom Malmö har stora problem med gängkriminalitet, utanförskap, sociala problem, arbetslöshet, höga kostnader för försörjningsstöd och hemlöshet. Gängkriminalitet, antisemitism och islamism frodas i våra utanförskapsområden. Vi menar att roten till Malmös sociala problem kan kopplas till en kravlös integrationspolitik och massinvandring.