Val 2022 Valkompass
kommun

Byskolorna i kommunen ska bevaras

Om frågan
Flera av kommunens skolor i mindre orter har hotats av nedläggning de senaste åren.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

V
Vänsterpartiet Lycksele

En skola med för få barn är ingen bra skola

Ganska bra förslag

M
Moderaterna Lycksele

Vi har ett behov av att ha en levande landsbygd där skolan är en viktig del.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Lycksele

Partiet har inte lämnat någon motivering

KD
Kristdemokraterna Lycksele

Extra viktig fråga

Viktigt för landsbygden men också viktigt att kvaliteten i alla skolor upprätthålls. Vi får aldrig tumma på kvaliteten inom skolan.

L
Liberalerna Lycksele

När det är bra elevunderlag ska byaskolorna finnas kvar.

S
Socialdemokraterna Lycksele

Extra viktig fråga

Inga av de nuvarande skolorna ska läggas ner.

SD
Sverigedemokraterna Lycksele

Vi bör göra allt vi kan för att behålla de byskolor som finns kvar och ge förutsättningar för dessa att bedriva sin verksamhet med god kvalitet.