Val 2022 Valkompass
kommun

Återinför friskvårdstimme för kommunalanställda

Om frågan
Friskvårdstimme innebär att de anställda får ägna sig åt träning eller motion på betald arbetstid en gång i veckan.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Lycksele

Eftersom en stor del av kommunens anställda t.ex. personal inom hemtjänsten, nattpersonal, personliga assistenter och arbetsplatser med redan tuff bemanning inte har möjlighet att nyttja friskvårdstimmen. gynnar den endast vissa grupper.

L
Liberalerna Lycksele

Den är orättvis för personal inte har möjlighet att ta friskvårdstimme.

SD
Sverigedemokraterna Lycksele

Extra viktig fråga

Nej, det finns idag ett friskvårdsbidrag som vi borde "marknadsföra" och uppmuntra till att användas.

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Lycksele

Vi har istället höjt friskvårdsbidraget till 2500 kr per anställd och år. Det behöver prövas och utvärderas innan vi återinför en friskvårdstimme.

M
Moderaterna Lycksele

Kan inte användas av all personal pga av deras arbetssituation. Är till viss del även en kostsam åtgärd för arbetsgivare. Anses dock vara en komplicerad frågeställning då kommunen har mycket höga sjuktal. Tveksamt om borttagande av friskvårdstimme (2021) kan vara skälet till detta? Alla kan idag erhålla ett friskvårdsbidrag (sedan 2021)

Mycket bra förslag

V
Vänsterpartiet Lycksele

Det kan vara mycket viktigt att kunna gå ifrån den timmen för att kunna tänka på något annat samtidigt som man vårdar sin hälsa. Alla gillar inte att svettas i grupp på gym. Man kanske inte kan hitta den tiden pga sitt privata liv