Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska öppna en ungdomsgård i Kramfors

Om frågan
En ungdoms- eller fritidsgård är en lokal för organiserad fritidsverksamhet för ungdomar. Idag finns en fritidsgård i kommunen, Strandhallen i Nyland.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Kramfors

Extra viktig fråga

Gärna i samarbete med frivilligorganisationer. Stängningen av Barks innebar ett stort glapp i omsorgen för ungdomar som behöver en fritidsgård. Kortsiktigt sparande-tänk av både Sv.Kyrkan och Kommunen. Dessutom borde man öppna en gård (med tillgång till övernattning o dusch) för kommunens medborgare som hamnat i missbruk, t.ex de som tidigare uppehöll sig i Kurridoren.

SD
Sverigedemokraterna Kramfors

Det är alltid bra att ungdomar kan aktivera sig tillsammans med andra.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Kramfors

Extra viktig fråga

Fler mötesplatser för unga behövs. Viktigt är att vi även stärker upp verksamheterna som finns runtom i hela kommunen med tex fältassistenter.

L
Liberalerna Kramfors

Extra viktig fråga

Mycket positivt och viktigt eftersom det inte finns någon i nuläget. Ungdomsgården ska vara en trygg plats.

M
Moderaterna Kramfors

Extra viktig fråga

Detta har moderaterna påtalat under flera år, behov av fritidsgårdar i Kramfors kommun! Dessa skall även samverka med fältassistenter som behövs inom kommunen.

S
Socialdemokraterna Kramfors

Finns med i budgeten som tas nu.

V
Vänsterpartiet Kramfors

Extra viktig fråga

Vi vill öppna en ungdomsgård i Kramfors och att den sedan har i uppdrag att stödja de ideellt drivna ungdomsgårdarna runt om i kommunen.