Val 2022 Valkompass
kommun

Inga skolor ska läggas ned i kommunen

Om frågan
I Kramfors kommun finns nio kommunala grundskolor och en fristående grundskola.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Kramfors

Extra viktig fråga

De redan genomförda skolneddragningarna har inte fått avsedd effekt. Tvärtom. Å andra sidan inser jag att de nedlagda skolorna delvis beror på vikande elevunderlag - och dito skatteunderlag. Nu gäller det därför att 'tala väl om Kramfors', berätta för vänner o bekanta (- och barn o barnbarn) att det är Livskvalité att bosätta sej i Kramfors) Ha Visionen om Inflytt istället.

S
Socialdemokraterna Kramfors

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Kramfors

Extra viktig fråga

Senaste årens omstrukturering behöver nu få etableras och få stabilitet. Tvärtom behöver vi rusta de skolor vi nu har för framtiden!

L
Liberalerna Kramfors

Extra viktig fråga

Finns ingen anledning att lägga ner några skolor. De skolor som finns idag ska vara kvar.

M
Moderaterna Kramfors

Extra viktig fråga

Den skolorganisation som idag finns i Kramfors ser vi Moderater inte någon anledning att förminska.

SD
Sverigedemokraterna Kramfors

Extra viktig fråga

Utbildning skall finnas nära kommuninnevånarna.

V
Vänsterpartiet Kramfors

Partiet har inte lämnat någon motivering