Val 2022 Valkompass
kommun

Antalet ledamöter i fullmäktige ska minska

Om frågan
Fullmäktige i Klippan har beslutat minska antalet ledamöter från 41 till 35 i samband med valet, men enligt kommunallagen räcker det med 21 ledamöter.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Klippan

Extra viktig fråga

En minskning av antalet ledamöter hämnar drastiskt det demokratiska forumet och kommer att leda till att allt färre engagerar sig.

L
Liberalerna Klippan

Extra viktig fråga

Demokratin måste säkras och medborgarna ska ha insyn i den kommunala verksamheten, som är allas vår gemensamma verksamhet. Vi ska inte begränsa insynen och delaktigheten utan istället främja medborgarnas engagemang och intresse för sin kommun. Att vara förtroendevald är att få och förvalta ett förtroende från medborgarna.

MP
Miljöpartiet Klippan

Extra viktig fråga

Färre ledamöter i fullmäktige leder till att färre personer är med i beslutsprocessen vilket borde vara en nackdel för den demokratiska processen.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Klippan

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska bra förslag

S
Socialdemokraterna Klippan

Vi har beslutat att fullmäktige ska minska från 41 till 35 ledamöter efter valet.

SD
Sverigedemokraterna Klippan

Det har redan beslutats att minska antal ledamöter från 41 till 35 vilket vi tycker är bra.

Mycket bra förslag

M
Moderaterna Klippan

Beslut är redan tagit om detta. Minskning från 41 till 35.

VFK
VÅR FRAMTID - KLIPPAN Klippan

Det måste bli en bättre dynamik på fullmäktigemötena. Eftersom det de senaste mandatperioderna ändå alltid är samma lilla skara av personer som är uppe och debatterar kan vi som kommunallagen säger, begränsa antalet ledamöter till 31.