Val 2022 Valkompass
kommun

Klippan ska bli en klimatneutral kommun till 2030

Om frågan
Klimatneutral innebär att ingen påverkan på klimatet orsakas. Det betyder att en verksamhet eller produkt inte ger upphov till några utsläpp av växthusgaser.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Klippan

Extra viktig fråga

Omställningen måste göras på att hållbart sätt och inte skyndas fram med oförutsägbara konsekvenser både för miljön och ekonomin, dock måste miljön vara en prioriterad fråga inom alla område för en hållbar framtid.

SD
Sverigedemokraterna Klippan

Att bli en klimatneutral kommun till 2030 ser vi inte som en möjlighet att uppnå utan att äventyra kommunens kärnverksamhet som skola, vård och omsorg. Självklart ska vi sträva efter miljövänliga alternativ, solceller och energieffektiviseringar så gott det går som t.ex.

VFK
VÅR FRAMTID - KLIPPAN Klippan

Vi måste mer än idag lokalt fokusera på miljö och inte klimat. Vi tror inte på att klimatkompensera och på så sätt köpa sig rättigheter till utsläpp. Vi måste fokusera på vad vi i vår kommun kan göra för att lokalt förbättra vår miljö som till exempel anlägga våtmarker, miljösmart tänk vid nyetablering av kommunala byggnader mm.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Klippan

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

L
Liberalerna Klippan

Extra viktig fråga

De 17 globala hållbarhetsmålen ska anpassas och snarast implementeras i kommunens verksamheter. Solpaneler på kommunens byggnader. Medborgarna ska stimuleras att investera i solpaneler genom handledning och information. Fler papperskorgar på vandringsleder, efter vattendrag och cykelvägar för att minska nedskräpning.

MP
Miljöpartiet Klippan

Extra viktig fråga

Klimatet måste hanteras på alla nivåer politiskt. Vissa frågor hör tydligt hemma i exempelvis rikspolitiken respektive regionpolitiken, men även lokalt.

M
Moderaterna Klippan

Arbete pågår för att nå hållbarhet inom detta område

S
Socialdemokraterna Klippan

Vi behöver bli bättre på att se på miljöaspekterna när vi investerar i nya byggnader, det borde vara en självklarhet med solpaneler på alla tak.