Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska bygga ett nytt kulturhus vid Stortorget

Om frågan
Karlskrona kommun planerar ett nytt kulturhus vid Stortorget, något som stoppats av länsstyrelsen. Även FN-organet Unesco riktar kritik och hotar med att dra in Karlskronas status som världsarv.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Karlskrona

Extra viktig fråga

KD har sedan 2017 förespråkat att det skall byggas ett kulturcentrum på Hattholmen där all kultur får plats. Hattholmen skulle bli en med ett kulturcentrum skulle bli en ny entré till Trossö. Byggnation på Hattholmen skall vara med rutmönster och i samma stil som det gamla Trossö sedan 1680-talet. Att äventyra världsarvet Karlskrona och att hamna utanför världsarvslista skulle vara en katastrof.

SD
Sverigedemokraterna Karlskrona

Extra viktig fråga

Kommunen ska inte bygga ett skrytbygge vid stortorget för lånade pengar. Kommunen ska värna skattepengarna och i kommande lågkonjunktur vara försiktig med utgifter. SD ser gärna att ett kulturhus istället byggs på Hattholmen när konjunkturen vänder. Vi ser gärna att exploatörerna av Hattholmen bygger kulturhuset i utbyte mot byggrätter och att kulturhuset sedan hyrs av kommunen.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Karlskrona

Skall vi få ett nytt kulturhus måste vi genomföra nuvarande förslag.

M
Moderaterna Karlskrona

Ja, vi står bakom det arbete som pågått i åtta år om att bygga ett kulturhus på Stortorget. Just nu ligger avgörandet hos länsstyrelsen. Deras uppfattning om Kulturhuset kommer att vara avgörande när bygglovet prövas. Vår uppfattning är att vi behöver fullfölja att få det prövat i ett bygglov. Så vi fullföljer linjen att pröva ett bygglov med ett Kulturhus på torget.

V
Vänsterpartiet Karlskrona

Vi tycker absolut Karlskrona behöver ett nytt Kulturhus som ju också är ett nytt stadsbibliotek (där arbetsmiljön i nuvarande bibliotek är dålig). Men för oss är inte placeringen på Stortorget viktig utan det viktiga är att ett Kulturhus byggs, så snart som möjligt, i samråd med lokala kulturutövare så det blir bra från början.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Karlskrona

Partiet har inte lämnat någon motivering

MP
Miljöpartiet Karlskrona

Extra viktig fråga

För Miljöpartiet är kultur och fritid en viktig del i att forma och utveckla vårt framtida Karlskrona. Vi vill ha ett större utbud av fritids- och kulturaktiviteter att ta del av och utöva. Alla som lever här ska kunna ta del av ett konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald, och uppmuntras till eget skapande. Där är ett funktionsdugligt kulturhus en nyckel för en levande stad.

S
Socialdemokraterna Karlskrona

Extra viktig fråga

Kulturen är viktig för vår kommuns utveckling. Med ett nytt kulturhus på stortorget skapas en ny mötesplats där människor träffas, tar del av kulturella upplevelser och torget får ett nytt lyft med en spännande arkitektur.