Val 2022 Valkompass
kommun

Man ska själv kunna välja sin leverantör av äldreomsorg

Om frågan
Flera svenska kommuner har infört LOV, lagen om valfrihet för handikapp- och äldreomsorg och hälsovård- och socialtjänster. Det innebär att man som brukare själv väljer vem som ska ge hjälp, i stället för att anlita det kommunen upphandlat eller tillhandahåller.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

V
Vänsterpartiet Karlskoga

Extra viktig fråga

Politiken som ytterst ansvarig ska kunna styra över verksamheten! Mefborgarna ska också kunna ställa krav till oss politiker! Våra gemensamma skattepengar ska användas till det de är avsedda för, inte till vinstet för privata vårdgivare att stoppa i egen ficka!

Ganska dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Karlskoga

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Karlskoga

Ja, vi behöver få in mer av valmöjligheter inom äldreomsorgen.

MP
Miljöpartiet Karlskoga

Valfrihet är bra så länge det handlar om valfrihet för den äldre, och inte valfrihet för kapitalet att behandla människor som förbrukningsvaror.

M
Moderaterna Karlskoga

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Karlskoga

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Karlskoga

En väldigt viktig fråga eftersom vi värnar våra äldre i kommunen, valfrihet är en viktig fråga. Det ska finnas fler val och på så vis kan den äldre själv ges möjlighet att välja hur omsorgen ska se ut utefter sina egna behov och önskemål.