Val 2022 Valkompass
kommun

Verka för att höga miljökrav ställs på all nybyggnation i kommunen

Om frågan
En kommunen kan ställa krav på sin egen byggnation men hindras av plan- och bygglagen att ställa samma krav på privata byggherrar. Däremot kan kommunen försöka påverka dem i den riktningen.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Karlskoga

Vi behöver gå mot ett alltmer hållbart samhälle. Då ska vi ställa krav på framför allt alla offentliga nybyggnationer har en höga miljökrav och sänka koldioxid tex via att bygga i trä där man binder koldioxid.

KD
Kristdemokraterna Karlskoga

Partiet har inte lämnat någon motivering

M
Moderaterna Karlskoga

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Karlskoga

Självklart skall vi ställa miljökrav vid nybyggnation men det får/behöver inte gå till överdrift. Att vi bygger klimatsmart och hållbart är viktigt.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Karlskoga

Vi kan ständigt bli bättre och skapa innovation genom efterfrågan, därför behöver vi verka för att ställa så höga miljökrav som möjligt vid all nybyggnation i kommunen.

S
Socialdemokraterna Karlskoga

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Karlskoga

Extra viktig fråga

För en hållbar kommun och jord!