Val 2022 Valkompass
kommun

Dagbarnvårdare ska finnas som ett alternativ i barnomsorgen

Om frågan
Familjedaghem är en form av barnomsorg och förskoleverksamhet där omsorgen ges av en dagbarnvårdare.  Personen tar emot barnen i sitt hem under den tid då föräldrarna förvärvsarbetar.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

SV
Samernas Väl Jokkmokk

Vi vill ha en jämlik barnomsorg och där barnen kan anväda sina resurser och språk.

S
Socialdemokraterna Jokkmokk

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska bra förslag

FJK
Framtid i Jokkmokks kommun Jokkmokk

Har ju funnits när det var betydligt fler ungar. Men bör kopplas till efterfrågan.

MP
Miljöpartiet Jokkmokk

Kvaliteten är viktigare än i vilken driftsform som den utförs. Pengarna som vi gemensamt betalar i skatt ska gå till det de är avsedda för och eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheten. Vi är helt emot vinster i välfärden.

V
Vänsterpartiet Jokkmokk

Förutsatt att det går att hitta ett schysst och rättvist sätt att genomföra är det positivt med olika alternativ i vardagen.

Mycket bra förslag

M
Moderaterna Jokkmokk

Det öppnar för valfrihet i barnomsorgen och ökar flexibiliteten.

SD
Sverigedemokraterna Jokkmokk

Måste finnas alternativ för barnomsorg i hela vår kommun på alla orter.