Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska verka för att gruvetableringen i Kallak stoppas

Om frågan
Regeringen har fattat beslut om att fortsätta tillståndsprocessen med miljöprövning för en gruva i Kallak utanför Jokkmokk. Malmbrytningen skulle betyda många jobb men samtidigt försämra möjligheterna för rennäringen.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

M
Moderaterna Jokkmokk

Extra viktig fråga

Kommunen skall inte blanda sig i processen, utan det är statens ansvar. Motsättningar är rättssystemets uppgift att behandla.

Ganska dåligt förslag

FJK
Framtid i Jokkmokks kommun Jokkmokk

Det är inte kommunen som styr den processen. Men det är viktigt att den som lovar guld och gröna skogar kommer med guldet först. Oavsett om det är stat eller företag

S
Socialdemokraterna Jokkmokk

Extra viktig fråga

Beslutet är inte kommunalt, utan statligt. Kommunen får förhålla sig till det statliga ställningstagandet.

SD
Sverigedemokraterna Jokkmokk

Vi måste få arbetstillfällen och inflyttning i kommunen på alla sätt för att kunna investera och utveckla kommunens åtagande mot medborgarnas.

V
Vänsterpartiet Jokkmokk

Gruvfrågan är en fråga som splittrar kommunmedborgarna i Jokkmokk. Så även medlemmarna i Jokkmokks vänsterparti. En gruva har både positiva och negativa effekter och att bråka om något man inte råder över är inte meningsfullt. Det viktiga är inte att kommunen jobbar för eller mot en gruva. Det viktiga är att kommunen verkar för kommuninnevånarnas intressen oavsett om gruvan blir av eller ej.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Jokkmokk

Extra viktig fråga

Miljöpartiet sa tidigt nej till en gruvetablering i Gállok för dess kortsiktighet och långsiktigt negativa konsekvenser för kommunen. Den ståndpunkten står vi fortfarande fast vid, eftersom vi vill se vår kommun blomstra genom bland annat skonsamt bedriven besöksnäring, fortsatt stabila samiska näringar, lokal livsmedelsproduktion och kreativa näringar.

SV
Samernas Väl Jokkmokk

Jokkmokks kommun ska vara en "gruvfri" kommun där rennäring, natur- och och miljövärden prioriteras.