Val 2022 Valkompass
kommun

Landsbygdsskolor i kommunen ska vara kvar

Om frågan
I Hudiksvalls kommun finns 15 kommunala grundskolor. 7 av dem ligger i tätorten Hudiksvall.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

M
Moderaterna Hudiksvall

Extra viktig fråga

För oss moderater är det viktigt att bevara våra landsbygdsskolor. Det är viktigt både för att man ska kunna leva och verka i hela kommunen. Vi vill utveckla och stärka landsbygdsskolorna med mer digitalisering och bättre arbetsmiljö för lärare och elever. Elevantalet och lärartätheten på våra landsbygdsskolor är grunden till att dom fortsatt kan vara kvar.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Hudiksvall

Extra viktig fråga

Centerpartiet har under mandatperioden varit de parti som tydligast tagit strid för byskolornas överlevnad. Vi tror att det behövs en mångfald av skolor och att en centralisering av skolan är helt fel väg att gå.

KD
Kristdemokraterna Hudiksvall

Vi tror på att yngre elever ska ha nära till sin skola. Vi tror på mindre skolenheter för ökad trygghet. Det måste finnas forum för lärare att utvecklas i sin profession genom att samverka mellan skolenheter.

MP
Miljöpartiet Hudiksvall

Extra viktig fråga

Rätt till bra och jämlik utbildning är utgångspunkten. Barn på landsbygden har också rätt till behöriga lärare vilka har rätt till behöriga kollegor att samarbeta med.

S
Socialdemokraterna Hudiksvall

Extra viktig fråga

Alla barn och elever har rätt till en bra utbildning och likvärdig skola och ska organiseras därefter.

SD
Sverigedemokraterna Hudiksvall

Landsbygdsskolorna är viktiga för såväl elevernas känsla av trygghet som kommunens ansvar att leverera kommunal service i hela kommunen. Sverigedemokraterna vill värna och utveckla de mindre skolenheterna.

V
Vänsterpartiet Hudiksvall

Vi tycker är bra att det finns skolor i hela kommunen i olika storlekar. Det är viktigt att små barn inte måste åka lång väg för att nå sin skola. Det går även inte att bortse från skolans inverkan lokalsamhället, speciellt vid de mindre skolorna. När det diskuteras skolstruktur måste vi alltid utgå från elevens bästa samt de lagkrav som skollagen ställer på oss som kommun.