Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska verka för att nya Ostkustbanan dras centralt genom Hudiksvall

Om frågan
Ostkustbanan går mellan Sundsvall och Stockholm och Trafikverket planerar nu för dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall. Det finns tre förslag på stationslägen i Hudiksvall: ett östligt, ett västligt samt ett mittalternativ.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Hudiksvall

En allt mer trafikerad ostkustbana skulle dela staden därför förespråkar vi västliga alternativet. Farligt gods bör ledas utanför staden och vi måste lösa med pendlaranslutningar från ett västligt stationsläge.

M
Moderaterna Hudiksvall

Extra viktig fråga

Moderaterna har sedan ett tidigt stadium i frågan gällande ostkustbanan vara tydligt att vi ser att dragningen ska ske utanför Hudiksvalls centrum Där vi ser det västra alternativet som det bästa.

SD
Sverigedemokraterna Hudiksvall

Sverigedemokraterna vill se ett alternativ där den dras väster om staden.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Hudiksvall

För oss i Centerpartiet är det viktigt med ett centralt stationsläge. Dock är vi villiga att titta på olika centrala stationslägen.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Hudiksvall

Extra viktig fråga

Närhet till människor och verksamheter är viktigt utan att för den delen bli en barriär genom centrum som behållande av dagens dragning skulle bli. Vi skulle då också behöva riva delar av vår kulturbebyggelse vilket mp inte vill. Förslag mellan eller öst är bättre men fortfarande central dragningar

S
Socialdemokraterna Hudiksvall

Extra viktig fråga

För kompetensförsörjning, pendlingsmöjligheter, tillgänglighet och kommunens långsiktiga utveckling behöver stationen ligga centralt i Hudiksvall.

V
Vänsterpartiet Hudiksvall

Vi tycker att ett centralt stationsläge är viktigt för Hudiksvalls fortsatta utveckling. Vi anser att de utredningar som trafikverket hittills gjort om placering av Ostkustbanan inte räcker för att välja “korridor”. Oavsett exakt vart ostkustbanan hamnar kommer den ha en stor inverkan på omliggande områden och därför måste man ta hänsyn till omliggande kulturmiljö.