Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska fortsätta med P-skivor på kommunala parkeringar

Om frågan
En parkeringsskiva, P-skiva, är en anordning som används för att visa bilens ankomsttid på en avgiftsfri parkeringsplats.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

MP
Miljöpartiet Gällivare

Partiet har inte lämnat någon motivering

SJV
Sjukvårdspartiet Gällivare

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Gällivare

En bra ordning på parkeringen i centrum är viktig. Ökar tillgängligheten till centrumhandeln!

V
Vänsterpartiet Gällivare

Ja, i kombination med parkeringsavgifter.

Mycket bra förslag

M
Moderaterna Gällivare

Extra viktig fråga

Inget onödigt krångel. Enkelt och effektivt.

SD
Sverigedemokraterna Gällivare

Extra viktig fråga

I en kommun av Gällivares storlek, geografiska läge och klimat är P-skiva en utmärkt lösning för att reglera parkeringstiderna. Vi anser inte att parkeringar inom kommunen ska vara avgiftsbelagda annat än i parkeringshus och liknande.