Val 2022 Valkompass
kommun

Personal ska tillåtas driva kommunala skolor mer självständigt

Om frågan
Kommuner kan låta en enhet bli självstyrande och där personalen i princip driver verksamheten under samma förutsättningar som en extern utförare. Kommunen är fortfarande huvudman. Driftsformen kallas intraprenad.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

MP
Miljöpartiet Gällivare

Partiet har inte lämnat någon motivering

SJV
Sjukvårdspartiet Gällivare

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Gällivare

Personalkooperativ kan vara ett bra sätt att öka personalens inflytande och delaktighet på sin arbetsplats.

Mycket bra förslag

M
Moderaterna Gällivare

Extra viktig fråga

Det ökar arbetstrivseln. Man kan kan själv påverka beslut om skolan. Ökad flexibilitet och bättre nyttjande av resurser. Kan också öka rekryteringen till skolan. Det blir fler alternativ.

S
Socialdemokraterna Gällivare

Extra viktig fråga

Bra med ökat personalinflytande inom de kommunala ramarna, ex intraprenader eller kooperativ.

SD
Sverigedemokraterna Gällivare

Sverigedemokraterna värnar valfrihet och välkomnar olika driftsformer inom skolan så länge detta sker med med kvaliteten i fokus. Vi anser inte att de problem som finns inom skolan primärt är kopplad till driftsformen. (Vi tolkar frågan som att den kommunala skolan alltså tas över av personalen som driver den i egen regi.)