Val 2022 Valkompass
kommun

Nedlagda gymnasieprogram på Spångbergagymnasiet ska startas igen

Om frågan
Förra året fattade politikerna beslut om att lägga ner handels- och administrationsprogrammet och inriktningen för bergteknik på bygg- och anläggningsprogrammet.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Filipstad

Extra viktig fråga

Besparingen är kortsiktig. På sikt kan det till och med bli enkostnadsökning. Vi har redan familjer som flyttat från kommunen för barnens utbildnig.

Ganska dåligt förslag

V
Vänsterpartiet Filipstad

Det viktigaste är att kunna erbjuda gymnasieprogram som det finns en efterfrågan och ett behov av.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Filipstad

Med ett brett utbud på utbildningar ökar vi möjligheten att fler kommer i egen försörjning. Det behöver Filipstad.

S
Socialdemokraterna Filipstad

Gärna starta Bergteknik och då tillsammans med företag i branschen för att få undervisning i senaste tekniken. Gällande Handelsprogrammet har ansökningarna varit få och därmed har man sett begränsade möjligheter att bedriva en bra undervisning. Om efterfrågan ökar kan frågan åter väckas.

Mycket bra förslag

M
Moderaterna Filipstad

Extra viktig fråga

Gymnasieskolans attraktivitet bygger naturligtvis på att skolan har ett brett programutbud.

SD
Sverigedemokraterna Filipstad

Extra viktig fråga

Ett brett utbud av utbildningar på gymnasiet gör kommunen mer attraktiv. För de aktuella utbildningarna är det dessutom billigare att utbilda ungdomarna på hemmaplan än att de ska behöva söka sig till andra kommuner.