Val 2022 Valkompass
kommun

Byskolorna i kommunen ska vara kvar

Om frågan
För närvarande finns åtta kommunala grundskolor och en friskola i kommunen.
Så svarar partierna

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Filipstad

Extra viktig fråga

Redan nu åkre några av våra elever hemifrån före 07.00 och de kommer hem sist. Blir restiderna ännu längre vad betyder då likvärdig skola? Vi vet historiskt att när skolan läggs ner dödas det mesta av livet i bygden och då blir det svårare att utveckla den delen av kommunen.

L
Liberalerna Filipstad

Extra viktig fråga

år målsättning är att hela Filipstads kommun ska leva. Att lägga ner skolorna skulle allvarligt inskränka valmöjligheten att leva på vår landsbygd. Men, vi kräver god kvalitet i samtliga skolor. Också landsbygdens.

S
Socialdemokraterna Filipstad

Viktigt att elevantalet fylls på och undervisning sker med utbildade lärare för att ge eleverna en fullgod utbildning.

SD
Sverigedemokraterna Filipstad

Extra viktig fråga

Det har varit en katastrofal utveckling för kommunens mindre samhällen sett över en längre tid. Den måste vändas! Därför vill vi satsa mer på de mindre samhällena, och byskolorna är en viktig del i detta. Med lite god vilja går det att få mindre skolor att fungera bra och ofta är de betydligt bättre för barnen än exempelvis skolor i storstädernas förorter. Det är viljan det hänger på!

V
Vänsterpartiet Filipstad

För att bevara en levande landsbygd och även kunna erbjuda en lugnare miljö för barn som behöver det. Det optimala vore om staten åter tog över ansvaret för skolan för att kunna uppnå målet med en likvärdig skola för alla.