Val 2022 Valkompass
kommun

Fler gator i centrala Enköping ska bli bilfria

Om frågan
Förslaget innebär att personbilstrafik hänvisas till andra gator.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Enköping

Vi ser inte förutsättningar för att lämna bilen som ett kommunikationsmedel ännu, vilket innebär att det måste vara möjligt för medborgarna att köra bil även i centrala Enköping.

S
Socialdemokraterna Enköping

Vi vill hellre se fler gångfartsområden där bilar och människor samsas om utrymmet.

SD
Sverigedemokraterna Enköping

Extra viktig fråga

De flesta behöver bilen för att kunna ta sig till stan och handla. Omöjliggör man biltrafik där så kommer centrumhandeln totalt dö ut. Det är illa nog som det är idag.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Enköping

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Enköping

Extra viktig fråga

Bra om man kompenserar med tillgänglighet för bilar på andra nära gator och att ytorna som frigörs kan upplåtas till den lokala handeln och restaurangverksamheter för uteserveringar.

M
Moderaterna Enköping

Det måste finnas bra parkeringsalternativ inom rimligt avstånd från centrum då hälften av kommunens invånare bor utanför stadskärnan. Fler gågator ger en attraktivare miljö att röra sig i och gynnar den lokala handeln

V
Vänsterpartiet Enköping

Av hälso- miljö- och klimatskäl verkar det rimligt att sträva efter ett bilfritt centrum. Där är vi inte ännu, det fordrar helt andra kommunikationer och annan infrastruktur i övrigt. Men kommunen bör överväga att göra fler gator bilfria redan nu av just dessa skäl.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Enköping

Extra viktig fråga

Miljön förbättras radikalt i centrum, vilket innebär att fler människor vill vistas, handla och umgås där. Parkeringsmöjligheter skapas i alla fyra väderstreck, så att ingen behöver gå längre än 3-400 meter. Funktionshindrade får specialtillstånd.

NE
Nystart Enköping (NE) Enköping

Extra viktig fråga

Viktigt för trivsel och miljö. Enköpings centrum behöver bli ännu mer attraktivt!