Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska sälja Pepparrotsbadet till en privat aktör

Om frågan
I dagsläget drivs badhuset av kommunen.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Enköping

vi tror att livscykelkostnaden (ca 40 år) för ett kommunägt bad gynnar det kommunala ägandet, för både kommunen och badande medborgare

S
Socialdemokraterna Enköping

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Enköping

Kommunal verksamhet bör ske i egen regi och i egna anläggningar och lokaler. På sikt gynnar det kommunmedlemmarna bäst.

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Enköping

Det finns inget principiellt hinder för att verksamheter som badhus kan drivas av privata aktörer, men vi ser inget behov av att sälja badhuset just nu.

NE
Nystart Enköping (NE) Enköping

Nystarts utgångspunkt är att kommunen ska äga badet, för att ha full rådighet över det. Om Nystart ska vara för en försäljning ska det vara väldigt ekonomiskt fördelaktigt för kommunen, med garanterat goda förutsättningar för alla som använder badet.

Ganska bra förslag

SD
Sverigedemokraterna Enköping

Extra viktig fråga

Det kostar mer än det drar in att driva badhuset. Kommunen bör fokusera på kärnfrågor som skola, vård och omsorg i stället.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Enköping

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Enköping

Vi behöver medel till andra nödvändiga framtida investeringar som nya skolor och vi tror att en privat aktör kan driva badet bättre än kommunen. Svårt att få ett familjebadhus att driva SPA och restaurangverksamhet i kommunal regi.

M
Moderaterna Enköping

Extra viktig fråga

Kommunen står inför stora investeringar och äga ett äventyrsbad tillhör inte kärnverksamheten. En försäljning ger möjlighet att satsa mer på skola, vård och omsorg. Kommunen ska inte bedriva konkurrerande verksamhet mot privata aktörer inom gym- eller restaurangverksamhet.