Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska ta fram en handlingsplan för att nå FN:s hållbarhetsmål

Om frågan
Agenda 2030 är FN:s handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle. Målen omfattar alla tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Båstad

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Båstad

Vi lever i ett samhälle som ständigt strävar efter utveckling och där ingår FN:s hållbarhetsmål.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Båstad

Extra viktig fråga

Nödvändigt steg för en omställning till ett hållbart samhälle,

L
Liberalerna Båstad

Extra viktig fråga

Motivering: Kommunerna har en avgörande roll att spela för att uppnå FN:s hållbarhetsmål och Sveriges miljömål och behöver därför arbeta både med strategier och handlingsplaner för både konkret här och nu och långsiktigt bidra till att uppnå målen om ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle.

MP
Miljöpartiet Båstad

Extra viktig fråga

Genom en handlingsplan kan vi ta fram konkreta aktiviteter och åtgärder vi behöver göra för vår klimatomställning och nå FN:s hållbarhetsmål. Detta är oerhört viktigt att vi genomför.

M
Moderaterna Båstad

Vi tar fram handlingsplaner för att uppnå de olika hållbarhetsmålen för våra verksamheter och arbetar aktivt med andra intressenter.

S
Socialdemokraterna Båstad

Klimatfrågan är högt prioriterad. Vi måste göra allt vi kan för att nå klimatmålen.