Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror

Om frågan
Många kommuner har på senare tid satt upp kameror på offentliga platser för att öka tryggheten. För det krävs tillstånd, och kommunen måste visa att det finns problem med brottslighet där bevakningen ska ske – problem som är större än integritetsintresset.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Båstad

Motivering: Vi ser inte ett generellt behov av övervakningskameror i Båstad utan vill se en ökad närvaro av polis. Däremot ser vi en vits i att ha dem som ett komplement till annan bevakning så som vid stationsområden, vilket vi även drivit på för att det ska ske.

MP
Miljöpartiet Båstad

Vi tror inte övervakningskameror i sig löser något problem. Det utesluter inte att det på enstaka platser skulle kunna vara ett komplement. Viktigast ut trygghetsaspekt är att jobba med det eventuella underliggande problemet för att skapa trygghet på riktigt och långsiktigt.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Båstad

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Båstad

Motivering: Tillstånd till placering av övervakningskameror bör ges med försiktighet och endast då det förväntas öka känslan av trygghet och möjligheten att förhindra eller utreda brott.

S
Socialdemokraterna Båstad

På platser som upplevs som otrygga eller där det sker brott, är det bra med övervakningskameror.

Mycket bra förslag

M
Moderaterna Båstad

Extra viktig fråga

Det är viktigt att vi medborgare ska kunna känna oss trygga och säkra på våra allmänna platser.

SD
Sverigedemokraterna Båstad

Övervakningskameror har en avskräckande effekt mot kriminella samt att det underlättar polisens arbete att lagföra gärningsmän.