Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska avskaffa delade turer inom hemtjänsten

Om frågan
Delade turer innebär att arbetsdagen är uppdelad i två eller fler delar med långa uppehåll mellan passen. Passen i sig kan vara korta men tillsammans med det obetalda uppehållet kan arbetsdagen bli väldigt lång.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Arboga

Generellt är detta inte en politisk fråga utan mellan arbetsgivarorganisationen och facket. Men Arboga kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare och skapa utrymme för en sådan förändring.

OPA
Omsorgspartiet i Arboga Arboga

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Arboga

Partiet har inte lämnat någon motivering

MP
Miljöpartiet Arboga

Vi måste skapa en hållbar arbetssituation för de anställda. Sammanhållna turer underlättar också för pendlare från andra orter.

M
Moderaterna Arboga

Med en bättre planering och schemaläggning, så ska inte delade turer behöva vara det normala. Vi måste hitta en väg ut ur detta snarast.
Vi är övertygade om att kommunens omsorg ska vara en attraktiv arbetsplats, där medarbetarna trivs, stannar kvar och utvecklas.

S
Socialdemokraterna Arboga

Extra viktig fråga

Vår personal är vår viktigaste resurs och Arboga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

SD
Sverigedemokraterna Arboga

Givetvis ett bra förslag men om det finns personal som tycker detta är en fördel bör nog möjligheten finnas kvar.

V
Vänsterpartiet Arboga

Extra viktig fråga

Både personal och brukare tjänar på det