Val 2022 Valkompass
kommun

Idrottsplatsen Sturevallen i Arboga ska rivas och ge plats för bostäder

Om frågan
Sturevallen ligger centralt i Arboga och består av en fotbollsplan och en friidrottsanläggning. 
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Arboga

Extra viktig fråga

Vi tror att ett levande centrum skapas av liv och rörelse, inte av bostäder och kontor. Utveckla istället för att avveckla Sturevallen.

V
Vänsterpartiet Arboga

Extra viktig fråga

En centralt belägen idrottsplats som bör rustas upp och göras tillgänglig för fler.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Arboga

Justnuärdetbarabeställtenförstudiesåjaganserinteattvivetvadmansvararpå

L
Liberalerna Arboga

Extra viktig fråga

Arboga behöver bra förutsättningar för idrott och motion, därför har vi länge förutspråkat ett att Ekbacken byggs ut till ett rekreationscentrum. Detta tillsammans med lämpliga utrymmen för spontanidrott skulle gynna Arboga. För att kunna finansera sådana satsningar behöver Arboga växa, och då är Sturevallen ett möjligt och bra exempel på vart ett grönt bostadsområde skulle kunna uppföras.

MP
Miljöpartiet Arboga

Området Sturevallen behöver utvecklas till en mer tillgänglig och välkomnande plats . Rivs den måste den ersättas med samma funktion på en annan plats. Vi kan tänka oss bostäder och servicefunktioner som gynnar möten.

SD
Sverigedemokraterna Arboga

Sturevallen kan bebyggas med bostäder men fortfarande rymma möjligheter till idrottsutövning fast på färre kvadratmeter. Det kan innebära en multisportarena som vi lagt som en motion om tidigare. Huvudområde för fotboll och friidrott bör ligga vid Ekbacken.

Mycket bra förslag

M
Moderaterna Arboga

Sturevallen har ett unikt läge i centrala Arboga som nyttjas väldigt lite. Sturevallen har möjlighet att både vara ett skyltfönster för att framhäva och förstärka Arbogas identitet som en plats för inspiration, men även komplettera det behov finns av bostäder mm. Vi tycker att det är dags för en rejäl satsning på idrott och fritid i Arboga, det vackra området runt Ekbacken kan utvecklas istället.

OPA
Omsorgspartiet i Arboga Arboga

Partiet har inte lämnat någon motivering