OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass

Val 2022 Valkompass

Riksdagsvalet

Osäker vad du ska rösta på? Gör SVT:s parti- och kandidattest.

Lokala val

Lokalt valtest – vilka partier är mest du i kommun- och regionvalen?

Texterna i valkompasserna är partiernas egna formuleringar och svar på SVTs frågor. För datainsamling, frågeurval och testning av frågor har SVT tagit hjälp av den politiskt neutrala nättidningen Altinget.se.

Läs mer om hur SVT gjort valkompassen