Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen

Om frågan
För att få bygga vindkraft krävs tillstånd från den kommun där vindkraften ska etableras. Enligt miljöbalken har kommunen möjlighet att stoppa verksamhet som har betydande påverkan på landskapet. En kommun kan i dag säga ja eller nej till ett vindkraftsbygge när som helst i tillståndsprocessen.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Vännäs

Vännäs kommun har sedan länge en plan för Vindkraft och bör följa den.

M
Moderaterna Vännäs

Vännäs har nästan ingen vindkraft, däremot mycket vattenkraft - vars inkomster och skatteintäkter tyvärr hamnar långt ifrån oss. Vill vi ha el kan vi inte säga nej till varken mer kärnkraft eller vindkraft. Den måste dock byggas där den främst behövs och i så stort samförstånd med närboende som möjligt.

S
Socialdemokraterna Vännäs

Vi har inga vindkraftsbyggen i kommunen. Men vindkraft är viktigt för Sveriges energiförsörjning.

V
Vänsterpartiet Vännäs

I Vännäs kommun finns idag inga vindkraftverk. Om och när den frågan blir aktuell bör vi gå in i debatten och processen utan förutfattade meningar och titta på frågan utifrån förutsättningarna.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Vännäs

Extra viktig fråga

Kommunen måste få avgöra i slutändan om det ska byggas vindkraftsparker. Mer makt till kommunen och inte mindre.

Mycket bra förslag

L
Liberalerna Vännäs

Extra viktig fråga

För stor påverkan på den biologiska mångfalden samt stör renskötsel. Havsbaserad vindkraft är bättre

SD
Sverigedemokraterna Vännäs

Extra viktig fråga

Vindkraft förfular miljön och är inget kommunen bör satsa på.