Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska planlägga för fler villatomter

Om frågan
Att planlägga innebär att kommunen bestämmer hur ett område ska bebyggas.
Så svarar partierna

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Vännäs

Extra viktig fråga

Vännäs behöver attraktiva tomter för att locka till inflyttning, samt få en sund rotation och försäljning av äldre hus till yngre barnfamiljer.

L
Liberalerna Vännäs

Extra viktig fråga

Vännäs är attraktivt och vi måste hinna få fram tomter i bra områden i Vännäsby och i Vännäs för ökad inflyttning.

MP
Miljöpartiet Vännäs

Extra viktig fråga

Genom att ta ett mer aktivt ansvar för planläggning av bostadsområden så kan Vännäs kommun skapa långsiktigt hållbara bostädsområden utifrån kollektivtrafik, vatten, avlopp och annan infrastruktur så att det blir lätt för de boende att leva hållbart.

M
Moderaterna Vännäs

Extra viktig fråga

Många vill flytta till Vännäs som ligger centralt i Umeåregionen. Vi har mark och måste unna fler att få bo här.

S
Socialdemokraterna Vännäs

Det är många som vill flytta till Vännäs och det behövs fler villatomter.

SD
Sverigedemokraterna Vännäs

Det är många som vill bo i kommunen så tomter behövs för att öka byggandet .

V
Vänsterpartiet Vännäs

Vännäs växer, därför måste vi kunna erbjuda bostadsmöjligheter för alla samhällsklasser och medborgare. Ett diversifierat bostadsutbud är viktigt för kommunens attraktionskraft.