Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska verka för att försvaret slutar med sina övningar på Vättern

Om frågan
Karlsborgsfälten är belägna på andra sidan Vättern. Flygplanen från flygfältet flyger ofta över Vättern.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Vadstena

Vi som kommun måste naturligtvis verka för att vårt dricksvatten hålls så rent som möjligt samtidigt som vi inser att försvaret behöver få öva någonstans

SD
Sverigedemokraterna Vadstena

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Vadstena

För Vättern som dricksvattentäkt och för friluftsliv mm vore det bra om försvaret kunde öva på andra ställen.

Kons
Konsensus - För Vadstenas Bästa Vadstena

Extra viktig fråga

Kommunen har upplevts vara passiv i frågor som rör Vätterns vatten. En öppen dialog kring Vättern är viktig, både inom Vadstenas kommunpolitik men även med kringliggande kommuner.

MP
Miljöpartiet Vadstena

Extra viktig fråga

Det finns bättre områden där denna form av övningar kan ske. Att skjuta på en dricksvattentäkt är inte bara att skjuta sig själv i foten utan även att skjuta framtida generationer i foten.

M
Moderaterna Vadstena

Extra viktig fråga

Vårt vatten måste skyddas från föroreningar så långt det är möjligt. Dricksvattnet har en mycket hög prioritet för vår och kommande generationer.

S
Socialdemokraterna Vadstena

Extra viktig fråga

Vättern är en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter och ska givetvis skyddas för framtida generationer. Bullret är också ett problem.

V
Vänsterpartiet Vadstena

Extra viktig fråga

Vättern är dricksvattentäkt för flera hundratusen människor och försvarsövningarna är ett miljöhot. Det måste gå att hitta andra platser att öva på.