Val 2022 Valkompass
kommun

En kommunal hemtjänst ska inrättas och kunna väljas bland övriga aktörer

Om frågan
I nuläget kan hemtjänstmottagarna i Upplands Väsby enbart välja privata aktörer.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

M
Moderaterna Upplands Väsby

Det har utretts flera gånger och varje gång är slutsatsen att det skulle kosta tiotals miljoner bara för att få till en kommunal hemtjänst. Vi tror inte att driftsform är det viktiga. Det viktiga är vilket kvalitet som de offentligt finansierade verksamheterna levererar. Vi vill hellre använda resurser till att höja kvaliteten genom bland annat en kvalitetspeng.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Upplands Väsby

I grunden är det kvalite och service som ska spela roll, inte vem som är huvudman.

L
Liberalerna Upplands Väsby

Vilken aktör det är som ansvarar för hemtjänsten är inte det som avgör att omsorgen håller hög kvalitet. Vi är för en mångfald av aktörer, och vill säkra kvaliteten, men har inte som förslag att inrätta en kommunal hemtjänst. Vi ser gärna att en idéburen hemtjänst etablerar sig i kommunen.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Upplands Väsby

Extra viktig fråga

Att ge den enskilde valfrihet när det gäller hemtjänstutförare är viktigt. Detta gäller även möjligheten att välja en kommunal utförare. Detta måste dock återinföras utan alltför stora ekonomiska konsekvenser.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Upplands Väsby

Vi behöver öka inflytandet över hemtjänsten och erbjuda Väsbys äldre det de efterfrågar.

S
Socialdemokraterna Upplands Väsby

Extra viktig fråga

Vi vill skapa ett kommunalt alternativ i hemtjänsten för att förbättra kvaliteten, öka valfriheten och bättre följa upp hemtjänsten som helhet. Den ska präglas av hög kvalitet, god service och omtanke. De som använder hemtjänsten ska känna sig trygga med den omsorg de får, känna igen de som jobbar och känna sig trygga med att kommunen gör allt som går för att stoppa fusk och kriminalitet.

SD
Sverigedemokraterna Upplands Väsby

Fler valmöjligheter är alltid ett bra utgångsläge.

V
Vänsterpartiet Upplands Väsby

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

VB
Väsbys Bästa Upplands Väsby

Extra viktig fråga

För att kommunens invånare ska ha full valfrihet behövs även ett kommunalt alternativ inom hemtjänsten. Det behöva även för att säkra upp servicen till alla hemtjänsttagare vid händelse om något privat alternativ går i konkurs eller läggs ner plötsligt. En kommunal hemtjänst kan drivas som ett separat kommunalt aktiebolag.