Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska verka för småskaliga kärnkraftverk i Uddevalla

Om frågan
Förslaget går ut på att kommunen ska arbeta aktivt för att det ska få byggas så kallade SRM, små modulära kärnkraftsreaktorer, i syfte att trygga elförsörjningen i Uddevalla kommun. Tekniken finns men det krävs en ändring av lagstiftningen för att göra det möjligt i Sverige.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Uddevalla

Extra viktig fråga

Vi vill satsa på förnybar energi genom bland annat översyn av lokala vindkraftsplanen och satsning på solceller. Småskaliga kärnkraftverk är inte centerpartiets energipolitik.

MP
Miljöpartiet Uddevalla

Det är dyrt och riskfyllt och som Naturskyddsföreningen skriver: "Att satsa på små modulära kärnkraftverk (SMR) just nu blir troligen både dyrt och tidskrävande, en onödig distraktion från den snabbare, billigare och säkrare utbyggnaden av vindkraft och solenergi.

S
Socialdemokraterna Uddevalla

Uddevalla energi har ett tydligt uppdrag från ägaren att bidra till ökad lokal energiproduktion, med inriktning mot ett fossilfritt Uddevalla 2030. Det gör vi genom att satsa på solkraft i samverkan med privatpersoner, fastighetsägare och kommunen. Sedan tidigare har vi småskalig vattenkraft och ett kraftvärmeverk, som utgör basen för energisystemet.

V
Vänsterpartiet Uddevalla

Extra viktig fråga

Vänsterpartiet vill avveckla kärnkraften så fort som möjligt eftersom den är en dyr, smutsig och osäker energikälla.

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Uddevalla

Kristdemokraterna är positiva till kärnkraft. För att få fram ny kärnkraft så snabbt som möjligt bör vi använda de två platser som redan finns avsatta för ny kärnkraft i Ringhals. Vi kan även tänka oss att man utreder fler platser även om det kommer att ta väldigt lång tid att få fram nya bygglov. Kärnkraft är bra, men vi vill inte "göra kaos" i Uddevalla!

UddP
Uddevallapartiet Uddevalla

Sverige behöver mer av säker elproduktion i sin elproduktionsbas. Här är kärnkraft en lösning men man måste vara säker på teknikutvecklingen i sin helhet innan man skalar ner till mindre enheter. Det var ett dåligt historiskt beslut att förbjuda relevant forskning på området.

Mycket bra förslag

L
Liberalerna Uddevalla

Kärnkraften är idag en säker energikälla som inte stör omgivningen i form av buller och föroreningar. Vi behöver tillförlitlig energi året runt.

M
Moderaterna Uddevalla

Extra viktig fråga

Som läget är nu kan inga nya företag etablera sig i Uddevalla, eftersom det råder brist på elektrisk effekt. Vi har förlorat 1000 jobb bara de senaste åren. Enbart kärnkraft kan ge den baskraft som näringslivet behöver.

SD
Sverigedemokraterna Uddevalla

Kommunens framtida kraftbehov är påtagligt och vi behöver därför verka för leveranssäkra alternativ som är väderoberoende.