Val 2022 Valkompass
kommun

En klimatråd ska inrättas i kommunen

Om frågan
I klimatrådet ska, enligt förslaget, all kompetens på området samlas för att ta fram effektiva klimatåtgärder i kommunen.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

M
Moderaterna Tranås

Vi ska inte bygga onödig administration. Vi arbetar redan enligt Parisavtalet (agenda 2030) med tre styrdokument Ekonomisk-, ekologisk- och socialhållbarhet. Vårt Hållbarhetsutskott hanterar dessa frågor

Ganska dåligt förslag

L
Liberalerna Tranås

Vi har redan ett hållbarhetsutskott i kommunen och vår uppfattning är att det är bättre med ett skarpt forum än två stycken med oklara och delvis konkurrerande uppdrag.

SD
Sverigedemokraterna Tranås

Klimatarbetet genomsyras redan i varje förvaltning, det händer mycket positivt så därför anser vi att ett klimatråd har låg prioritet.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Tranås

Vi ha skapat ett hållbarhetsutskott där frågan om klimat ingår. Där kopplas social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ihop. Viktigt att se helheten.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Tranås

Partiet har inte lämnat någon motivering

MP
Miljöpartiet Tranås

Extra viktig fråga

Alla behövs för att ställa om samhället. Både politiken, näringslivet, föreningslivet och privatpersoner behöver hjälpas åt. Där är klimatrådet en mötesplats för omställning i teori och praktik.

S
Socialdemokraterna Tranås

Extra viktig fråga

Alla måste ta ansvar för stoppa klimatförändringarna. Lokalt är det viktigt med ren luft och rent vatten. Vi kan göra mycket även om störst skillnad måste vara alla globalt som ställer om till en hållbarare framtid.

V
Vänsterpartiet Tranås

Mycket viktigt. En lokal strategi med en mängd lokala åtgärder måste till.