Val 2022 Valkompass
kommun

Den som får försörjningsstöd måste utföra någon form av motprestation

Om frågan
Enligt socialtjänstlagen kan en kommun kräva motprestation av den som söker försörjningsstöd. Syftet är att undvika att människor blir bidragsberoende, och motprestationen innebär ofta praktik eller annan sysselsättning.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Tranås

I vissa situationer i livet har man inte mer att ge. Då måste samhället fungera som skyddsnät oavsett personens egna förmåga till motprestation.

Ganska bra förslag

S
Socialdemokraterna Tranås

Extra viktig fråga

För att minska vägen ut på arbetsmarknaden och lättare få ett fast jobb. För att få ett CV och känna sig behövd, försörjningsstöd är ett tillfälligt stöd till man får ett fast arbete. Alla mår bra av att få arbeta och känna sig delaktig i samhället.

V
Vänsterpartiet Tranås

Extra viktig fråga

Vi vill inte formulera det som ”motprestation” utan konstaterar bara att de som erhåller försörjningsstöd måste ut i praktik för att få möjlighet till en öppning på arbetsmarknaden. Givetvis är det också viktigt att denna praktik leder till fast jobb.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Tranås

Extra viktig fråga

Alla i ett hushåll som mottar försörjningsstöd ska vara aktiva i att utbilda sig och söka arbete.

KD
Kristdemokraterna Tranås

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Tranås

Extra viktig fråga

Så är det nog redan idag. Varje medborgare som uppbär försörjningsstöd ska utifrån sina individuella förutsättningar bidra på bästa sätt för att komma i egen försörjning

M
Moderaterna Tranås

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Tranås

Försörjningsstöd tillhör samhällets yttersta skyddsnät. Alla bör om det är möjligt utföra någon motprestation.