Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska bygga en matsal på Mariedalsskolan

Om frågan
För närvarande äter eleverna på Mariedalsskolan skollunch på äldreboendet Hagalid.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Timrå

Det är naturligtvis bra att kunna äta nära. Men området kring skolan begränsar möjligheterna.

M
Moderaterna Timrå

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Timrå

Barnen ska inte behöva bussas eller ta långa promenader till skollunchen.

L
Liberalerna Timrå

Extra viktig fråga

Vi anser att en skola ska ha tillgång till en egen matsal liksom övriga skolor i kommunen. Säkerhetsaspekten är också viktig då dagens lösning inneburit korsande av trafikerade vägar.

S
Socialdemokraterna Timrå

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

TimP
Timråpartiet Timrå

Barnen har länge gått till Hagalid och ätit och det håller inte. En modern skola som Mariedalsskolan är måste ha en matsal.

V
Vänsterpartiet Timrå

Självklart. I förslaget till budget lyfter vi fram område kring Vivstahöjden/Mariedal med bl.a. behovet av en matsal och en ny förskola.