Val 2022 Valkompass
kommun

Det ska bli lättare att få bygglov i strandnära områden

Om frågan
Strandskyddet innebär att ett område inom minst hundra meter från ett vattendrag inte får bebyggas med hänsyn till naturen och det rörliga friluftslivet. Men kommunen kan peka ut områden där strandskyddet ska upphävas om det är motiverat för utveckling av landsbygden.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Timrå

Vår långa kust och mängden av sjöar och älvar räcker till för att både tillfredsställa boende och naturälskare.

V
Vänsterpartiet Timrå

Kraven på en rättssäker prövning kvarstår och en kommun bör ta ställning för eller emot gentemot ett visst markområde. Anser också att kommuner och det närboende ska ha rätt till ekonomisk ersättning. Även produktionsbaserad ersättning.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Timrå

Extra viktig fråga

I Timrå finns det många platser som skulle vara lämpliga för det utan att det skulle inskränka nämnvärt på allemansrätten eller friluftsliv.

L
Liberalerna Timrå

I vår kommun behöver vi locka med attraktivt boende för att kunna stimulera till ökat bostadsbyggande.

M
Moderaterna Timrå

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Timrå

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

TimP
Timråpartiet Timrå

Timrå har nio mil kust och en del sjöar och vi behöver fler som flyttar till Timrå för att få mer skatteintäkter för att kunna ha en bra skola, vård och omsorg. Självklart måste möjligheten till allmänheten kunna vandra i området finnas kvar. Men att ha 100-300 meters strandskydd kan i vissa situationer bli rätt absurd.