Val 2022 Valkompass
kommun

Fröjereds skola ska avvecklas

Om frågan
Fröjereds skola har cirka 40 elever. Förslaget innebär att barnen flyttas till en större skola.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Tidaholm

Fröjered med sin geografiska placering har förutsättningar för att växa och utvecklas som samhälle.

KD
Kristdemokraterna Tidaholm

Extra viktig fråga

Landsbygdsskolorna är viktiga för bygden, barnen och attraktiviteten att flytta till kommunen.

MP
Miljöpartiet Tidaholm

Extra viktig fråga

Landsbygdens utveckling är en avgörande framtidsfråga. En förutsättning för att unga familjer ska vilja bosätta sig på landsbygden är närheten till förskola och skola. En nedläggning av Fröjereds skola kan skapa en negativ spiral där området tappar i attraktionskraft, vilket är negativt för hela kommunen. Fröjereds skola är omtyckt och har hög kvalitet. En nedläggning vore dumdristigt.

M
Moderaterna Tidaholm

Fröjered och närområdet har utvecklings möjligheter som boendeort för barnfamiljer och då skall skolan utvecklas.

SD
Sverigedemokraterna Tidaholm

Extra viktig fråga

Iden här frågan står vi fast vid vad vi lokalt ansåg i 2018 års val. Landsbyggskolan är en förutsättning för ett attraktivt boende i vår vackra bygd. Över 400 hundra skoler har lagts ner under senaste tjugo åren i Sverige. Som parti går vi mot denna trend. Fröjereds skola har en framtid med sitt geografiska läge.

Mycket bra förslag

S
Socialdemokraterna Tidaholm

Extra viktig fråga

Skolan har ett för litet elevunderlag vilket leder till att det är svårt att rekrytera behöriga pedagoger och den sociala kontakten mellan elever blir för begränsad då det endast finns någon enstaka elev i varje årsskurs.

V
Vänsterpartiet Tidaholm

Vi prioriterar kvalitet på undervisningen, barnens bästa och personalens arbetsmiljö.