Val 2022 Valkompass
kommun

Ordningsvakter ska anlitas i fler otrygga områden

Om frågan
En ordningsvakt har ett förordnande av polisen och får avvisa, avlägsna och om nödvändigt omhänderta en person som stör den allmänna ordningen. Många kommuner har på senare tid anlitat ordningsvakter för att öka tryggheten.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Sundsvall

Ordningsvakter är inte lösningen på otryggheten, de bara flyttar problemet någon annanstans. Otrygghet måste lösas genom förebyggande insatser i bl.a. skolan, socialtjänst och fritid.

V
Vänsterpartiet Sundsvall

Vi tror inte att det är ordningsvakter som skapar trygghet utan trygghet skapas genom att människor har ett arbete att gå till, trygga platser att vara på tex. fritidsgårdar eller andra fritidsaktiviteter. Vi satsar också på en mer närvarande socialtjänst i bostadsområdena.

Ganska bra förslag

S
Socialdemokraterna Sundsvall

Vi prioriterar trygghetsskapande åtgärder i bostadsområdena, tex ordningsvakter, men framförallt fältassistenter och en närvarande socialtjänst.

SD
Sverigedemokraterna Sundsvall

Vi anser att kommunen ska anlita ordningsvakter för att göra otrygga områden mer trygga. Dessutom vill vi även se Trygghetsvärdar som ska bistå i det arbetet.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Sundsvall

Extra viktig fråga

Bra åtgärd men vi vill också satsa på förebyggande arbete som fältare och samarbete med civilsamhället som idrottsföreningar, trossamfund, lokala aktörer och föräldragrupper.

L
Liberalerna Sundsvall

Genom ordningsvakter kan tryggheten öka och det blir svårare att begå brott i området. Ingen ska känna sig otrygg i sitt bostadsområde!

M
Moderaterna Sundsvall

Vi vill genomföra en trygghetssatsning som omfattar hela Sundsvall, både centralt och i bostadsområden. Detta kan innebära ordningsvakter i fler områden, tillsammans med fler fältassistenter och ett ökat samarbete med viktiga myndigheter.