Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunens mindre skolor ska vara kvar

Om frågan
I Sundsvall finns idag 25 kommunala grundskolor. 
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

V
Vänsterpartiet Sundsvall

Vi har ett landsbygdspolitiskt program i kommunen som vi värnar om. Där slår vi fast att det ska finnas skolor i alla kommundelar och det avser vi fortsätta leva upp till.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Sundsvall

Sundsvall behöver ha både stora och små skolor. Barn ska inte behöva resa långt för att komma till sin skola.

KD
Kristdemokraterna Sundsvall

Extra viktig fråga

Sundsvalls mindre skolor ska vara kvar men alla behöver inte vara kommunala. Vårt förslag är att se över hela skolstrukturen med fokus på större samarbete med privata aktörer som ideella föreningar, utbildningsföretag, mm. Vi behöver en mångfald av olika skolor. Genom goda samarbeten med alla skolaktörer i vår kommun kan vi får till både mångfald och god ekonomi.

L
Liberalerna Sundsvall

Extra viktig fråga

Vi vill se en variation av storlek på förskolor och skolor. Mindre skolor på landsbygd måste finnas kvar.

M
Moderaterna Sundsvall

Vi vill att skolan i Sundsvall ska bestå av både större och mindre skolor - så att föräldrar kan välja en skola som passar just sitt barn. Vi är emot den utveckling som sker där både mindre skolor och förskolor är de enheter som läggs ned när kommunen tappar elever.

S
Socialdemokraterna Sundsvall

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Sundsvall

Extra viktig fråga

Vi anser att kommunens mindre och naturnära skolor med småbarna grupper gynnar barnens lärande och kognitiva utveckling.