Val 2022 Valkompass
kommun

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

Om frågan
För att få bygga på jordbruksmark ska byggnationen vara av väsentligt samhällsintresse. Marken kan komma att behövas om livsmedelshandeln med andra länder skärs ner eller upphör.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Skurup

Extra viktig fråga

För att kommunen ska kunna fortsätta växa är vi beroende av lokalt näringsliv för arbetstillfällen och bostäder för vanligt folk. Att då ej kunna ta jordbruksmark i anspråk är förödande.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Skurup

När jordbruksmark en gång är förbrukad är det svårt att återställa. Senaste krisen har visat hur viktigt det är med lokalt producerade livsmedel.

M
Moderaterna Skurup

Vi ska ta jordbruksmark i anspråk med stor respekt och alltid se över möjligheterna att istället förtäta. De allra högsta markklasserna ska vi undvika att bygga på så långt som möjligt, men samtidigt består Skurups kommun till största delen av jordbruksmark och visst anspråkstagande är en förutsättning för kommunens fortsatta utveckling.

SD
Sverigedemokraterna Skurup

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Skurup

Extra viktig fråga

Centerpartiet värnar om landsbygden och Svensk livsmedelsproduktion och vill undvika att det byggs på högproduktiv jordbruksmark.

KVS
Kommunens Väl Skurup

Vi behöver trygga vår närproducerade livsmedelsförsörjning

V
Vänsterpartiet Skurup

Extra viktig fråga

Att använda kvalitativ jordbruksmark till att bygga villor är inte längre försvarbart, varken ur miljö- eller ekonomisk synpunkt. Det pågående kriget i Ukraina är en väckarklocka på att vi måste skydda och hushålla med viktiga resurser som kan säkerställa vår överlevnad om det blir kris.