Val 2022 Valkompass
kommun

Anslutningen till Sydvattens dricksvattennät ska stoppas

Om frågan
Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter med 16 skånska delägarkommuner. Skurup är delägare i Sydvatten men än så länge sker dricksvattenförsörjningen i egen regi.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Skurup

Extra viktig fråga

Vi måste försäkra oss om trygg och robust vattenförsörjning. Därför är det bra att gå med i Sydvatten.

L
Liberalerna Skurup

Beslutet togs för 13 år sedan. Vi har dessutom beslutat att komplettera anslutningen med att bibehålla en källa från tidigare vattentäkt och får på så sätt en bra avvägning av säkerhet och kvalité, "Hängslen och livrem"

M
Moderaterna Skurup

Beslut fattades för ca 15 år sedan. Nu ansluter kommunen parallellt med att man behåller sitt eget vatten och vattenverk. Det innebär alltså dubbel trygghet att framöver förfoga över såväl vårt eget vatten som Sydvattens i händelse av exempelvis en kris. Projektet är dessutom sedan länge påbörjat och färdigställs 2023. Det vore ”pengarna i sjön” att detta skedet avbryta.

S
Socialdemokraterna Skurup

För att säkerställa en garanterad vattenleverans till våra kommuninvånare ansluter vi oss till Sydvatten, men vi kommer också behålla egen vattenreserv i kommunen.

Ganska dåligt förslag

SD
Sverigedemokraterna Skurup

Kommunen skall även i fortsättning hämta upp vatten från befintlig vattentäkt i kommun utöver vatten från Sydvatten.

V
Vänsterpartiet Skurup

Skurup har egna vattentäkter. En kombination av vårt egna vatten och Sydvatten ger förutsättningar för en bra vattenförsörjning till kommuninvånarna.

Mycket bra förslag

KVS
Kommunens Väl Skurup

Idag har vi säkra och bra källor