Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska öppna en resursskola för elever med behov av stöd

Om frågan
Resursskola är en skola som tar emot barn som av olika anledningar inte klarar av att studera i den ordinarie grundskolan.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

V
Vänsterpartiet Säter

Elever med behov skall erbjudas tidiga insatser och stöd integrerat i ordinarie skola men utifrån sina individuella behov, extra personal, team med olika yrkeskompetenser mindre grupper, anpassad pedagogik osv. Anpassad skolgång osv.

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Säter

Det är mycket viktigt att ge varje elev det stöd som eleven behöver för att utvecklas efter sina förutsättningar. Miljöpartiet är öppet för att utreda hur kommunen ska organisera stödet och om förändringar inom dagens organisation med vanlig skola och grundsärskola är tillräcklig eller om det behövs något mer.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Säter

Kommunen satsar på stöd och har resurser för elever med behov inom verksamheten.

KD
Kristdemokraterna Säter

Viktigt för att alla ska få bra förutsättningar att lyckas i skolan.

L
Liberalerna Säter

Extra viktig fråga

Mycket viktigt att dessa elever får särskilt stöd i sitt lärande, på ett eller annat sätt. Fler speciallärare är ett sådant.

M
Moderaterna Säter

Detta ser Moderaterna som en självklarhet och är något vi motionerat om och är ett vallöfte från oss.

S
Socialdemokraterna Säter

Vi har redan en resursskola i vår kommun

SD
Sverigedemokraterna Säter

Partiet har inte lämnat någon motivering