Val 2022 Valkompass
kommun

Busstrafiken ska bli avgiftsfri inom Säters kommun

Om frågan
I de flesta regioner är det regionpolitikerna som avgör kollektivtrafikens utveckling, men enskilda kommuner kan finansiera avgiftsfri kollektivtrafik inom den egna kommunen.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

M
Moderaterna Säter

Ingenting är gratis, om vi avgiftsbefriar busstrafiken innebär det en indragning på något annat. Dalatrafik ligger under Regionens budget vilket skulle innebära att pengarna tas från vården.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Säter

Om kollektivtrafiken hade haft förutsättningar att bli likvärdig för kommunens alla invånare oavsett bostadsort skulle avgiftsfri kollektivtrafik ha varit ett alternativ. Tyvärr ser det inte ut så idag. Avgiftsfri trafik skulle huvudsakligen gynna stadsbefolkningen.

KD
Kristdemokraterna Säter

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Säter

Behöver vara förknippat med en rimlig avgift att utnyttja för vuxna utan funktionshinder.

MP
Miljöpartiet Säter

Kollektivtrafiken ska vara billig och bra men vi tror inte på en avgiftsfri kollektivtrafik. Vi vill sänka priset för kollektivtrafiken i Dalarna. För att kollektivtrafiken ska vara ett alternativ till bilresor behöver kvalitet och turtäthet öka. En avgiftsfri kollektivtrafik leder ofta till att människor tar buss istället för att gå eller cykla vilket leder till ökade utsläpp från busstrafiken.

SD
Sverigedemokraterna Säter

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

S
Socialdemokraterna Säter

Vi måste få tillgängligheten att öka och genom avgiftsfri kollektivtrafik kan vi öka resandet och det blir betydligt mer miljövänligt i vår kommun

V
Vänsterpartiet Säter

Extra viktig fråga

Politiken skall ta ansvar och möjliggöra för medborgarna. Det skall vara enkelt att göra rätt för att ställa om. Stärker jämlikheten och är en del i ett hållbart samhälle.