Val 2022 Valkompass
kommun

Landsbygdsskolorna ska vara kvar

Om frågan
I början av 2000-talet lades flera skolor ner i kommunen. För närvarande utreds en eventuell flytt av högstadiet. 
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

M
Moderaterna Sala

Som formulerat är det svårt att svara på denna fråga entydigt, det finns för och nackdelar med en skolstruktur med många små enheter. Fördelarna är till exempel närheten, men som kommun behöver vi också se till en helhet och bygga en skolstruktur som möjliggör för oss att lägga mer pengar på innehållet i skolans verksamhet, inte husen som som verksamheten befinner sig i.

S
Socialdemokraterna Sala

En levande landsbygd i Sala kommun är mycket viktigt. Yngre barn behöver förskolor och skolor i närheten av där de bor. Det är viktigt att skolmiljön är trygg och att undervisningen genomförs av behöriga lärare och i lokaler som ger en bra arbetsmiljö för både elever och lärare. Alla barn i Sala ska gå i bra skolor.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Sala

Extra viktig fråga

Vi ska ha en skolstruktur med flexibla ändamålsenliga lokaler med en geografisk spridning i hela kommunen. Det är viktigt för barnen att det finns skolor i närheten för att undvika långa restider. Det betyder också mycket för tryggheten och känslan av tillhörighet i den egna bygden. Det är också ett viktigt argument för barnfamiljer att bosätta sig på landsbygden.

KD
Kristdemokraterna Sala

Hela kommunen ska fungera. En satsning på stora skolor leder inte automatiskt till högre kvalitet, och det man kortsiktigt sparar ekonomiskt kan visa sig vara en förlustaffär på sikt. Forskningen ger inget entydigt svar på frågan om större eller mindre skolor är att föredra, men i USA och Tyskland gör man inte som i Sverige utan väljer i stället att behålla de små skolorna.

L
Liberalerna Sala

Extra viktig fråga

Liberalerna i Sala tycker att det är viktigt med en levande landsbygd och landsbygdsskolor.

MP
Miljöpartiet Sala

Partiet har inte lämnat någon motivering

SBÄ
Salas bästa Sala

Extra viktig fråga

För att hela kommunen ska utvecklas och det ska vara möjligt att bo på landsbygden behövs barnomsorg och skolor finnas på geografiskt nära platser. Sala kommun står inför ett stålbad gällande skollokaler som påverkar verksamheternas möjlighet att fungera. Flera renoveringar och byggnationer måste därför genomföras. När dessa planeras måste kommunen värna varje kommundels utveckling!

SD
Sverigedemokraterna Sala

Extra viktig fråga

För att hela kommunen ska kunna leva och utvecklas så är det viktigt för bygdens överlevnad att landsbygdsskolorna finns kvar.

V
Vänsterpartiet Sala

Små skolor kan erbjuda trygghet, lättare kunskapsuppföljning och lokal gemenskap för både barn och vuxna. Landsbygdsskolorna bidrar till ett mer inkluderande och jämlikt Sala när stad och land prioriteras lika. Landsbygdsskolorna är en pusselbit i klimat- och miljöarbetet. Med närhet till förskola och skola kan transporterna minska och barnens trygghet öka.