Val 2022 Valkompass
riksdag

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Om frågan
Friskolor får skattemedel på samma sätt som kommunala skolor. Tilldelningen är baserad på antal elever. Pengarna ska gå till skolans verksamhet som till exempel lärarlöner och lokaler. Om friskolan drivs som ett aktiebolag har ägaren rätt att dela ut vinst.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna

Att privata aktörer får göra en vinst i välfärden är i sig inget problem. Det centrala är att elever erbjuds hög kvalitet av utföraren. När riksdagen röstade om Reepalu-utredningen röstade KD nej. Varje aktör som levererar låg kvalitet eller beter sig oetiskt ska läggas ner, oavsett om det är en offentlig utförare, ett aktiebolag eller en idéburen utförare.

M
Moderaterna

Moderaterna värnar valfrihet i vård, skola och omsorg. Även vinstdrivande verksamheter ska därför vara tillåtna. Skolor som drivs som aktiebolag måste leva upp till högt ställda kvalitetskriterier för att få göra vinstutdelning. Skolor som allvarligt brister i kvalitet ska få sitt tillstånd indraget.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet

Vinst är viktigt för att verksamheten ska kunna utvecklas och valfriheten bevaras men huvudmän som, efter tillsyn från Skolinspektionen, har fått förelägganden eller anmärkningar ska inte ha rätt att fatta beslut om utdelning av vinst förrän bristerna är åtgärdade.

SD
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna värnar valfriheten och anser inte att problemen inom skolan beror på att det finns privata aktörer på marknaden. Det viktiga för oss är att kvaliteten i verksamheten är god och att det finns hårda krav på finansiell stabilitet.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna

Vi vill bevara friskolor och det fria skolvalet. Välskötta skolor med höga kunskapsresultat och välutbildade lärare tillför både elever och samhället stora fördelar. Det ska vara förbjudet med all form av vinstutdelning som går ut över elevernas undervisning. Skolan ska alltid vara till för eleverna, inte tvärtom.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet

Extra viktig fråga

Det är hög tid att göra upp med vinstjakten från anonyma aktieägare långt borta från skolans vardag. Skolans syfte ska alltid vara utbildning – aldrig vinst. Vinstutdelande aktiebolag ska inte driva skola. Skolan har blivit en marknad där allt fler skolor är drivna av koncerner med vinst som främsta syfte. Det drabbar både den kommunala skolan och mindre friskolor som har elevernas lärande i fokus

S
Socialdemokraterna

Extra viktig fråga

Samhället måste ta tillbaka kontrollen över skolan. Våra skattepengar ska gå till elevernas utbildning, fler lärare och bättre förutsättningar för alla de som arbetar i skolan - inte till riskkapitalisters vinster. Alla elever ska ha möjlighet att välja skola men vinstjakten ska bort.

V
Vänsterpartiet

Extra viktig fråga

Skolan ska ge alla barn samma chans att lyckas i livet, men har idag blivit en marknad där barn ses som kunder. Privata skolbolag tillåts göra obegränsade vinster på skattepengar som borde ha gått till våra barns utbildning. Det blir betygsinflation, ojämlikhet och färre lärare. Samhället behöver ta tillbaka kontrollen. Skolan ska styras utifrån barnens bästa, inte utifrån bolagsägares intressen