Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska anställa en företagslots för att förbättra servicen till företag

Om frågan
Många företag behöver ha kontakt med kommunen för att till exempel söka tillstånd för alkohol- eller matservering, lämna in bygglovshandlingar och liknande. Kommunen är också ansvarig för att kontrollera att företagen uppfyller kraven inom brandskydd och miljö. Syftet med förslaget är att företagen ska få guidning i dessa processer.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Pajala

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska bra förslag

V
Vänsterpartiet Pajala

VI vill ha en väg in till kommunen för företagare. Om det ska vara just en företagslots är inte självskrivet men kommunens service måste förbättras för att möta företagarna.

Mycket bra förslag

FrS
Framtid S Pajala

Mycket bra förslag och helt i linje med vårt valprogram! Vi måste möta våra små företagare just kring deras vardagsproblematik på ett enkelt och okomplicerat sätt.

M
Moderaterna Pajala

Partiet har inte lämnat någon motivering

SJV
Sjukvårdspartiet Pajala

Extra viktig fråga

Det urbaniserar glesbygden