Val 2022 Valkompass
kommun

Inga fler kommunala skolor ska läggas ner

Om frågan
2017 fattades beslut om skolnedläggningar i Junosuando och Tärendö.
Så svarar partierna

Mycket bra förslag

FrS
Framtid S Pajala

Extra viktig fråga

Med den kommunstruktur vi har, och nuvarande elevutveckling, så ser vi det inte aktuellt med några skolstängningar under kommande mandatperiod.

KD
Kristdemokraterna Pajala

bra förslag

M
Moderaterna Pajala

Eftersom vi är en stor kommun till ytan behöver vi de skolor som finns nu, så framförallt de yngre barnen inte ska få för lång väg till skolan. Dessutom ser vi att elevantalet ökar i vår kommun.

SJV
Sjukvårdspartiet Pajala

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Pajala

Extra viktig fråga

Vi ser att när vi behåller mindre skolor i fler delar av kommunen så genererar det inflyttning av barnfamiljer i de områden. Små skolor kan upplevas som tryggare för både barn och föräldrar vilket vi ser som positivt.

V
Vänsterpartiet Pajala

Extra viktig fråga

De yngsta eleverna ska ha sin skola så nära som möjligt. De skolor vi har idag täcker upp vårt stora geografiska område i kommunens olika delar och det behöver vi ha.