Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska säga nej till exploatering av odlingsbar åkermark

Om frågan
Syftet med förslaget är bland annat att säkra lokal matproduktion och gynna biologisk mångfald.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

M
Moderaterna Örebro

En kommun som växer behöver vissa ytor för att möta behov från boende och näringsliv. Det ska dock ske med största hänsyn till odlingsbar mark.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Örebro

Att matförsörjningen tryggas är grundläggande. Dock behöver vi få fram byggbar mark för stadens utveckling då kan intressekonflikt uppstå.

ÖrP
Örebropartiet Örebro

Vi ska överlag lämna bra åkermark ifred. MEN i dagsläget använder man det här argumentet för att sabotera för medborgare som vill bygga. Marken det handlar om kan vara inklämd mellan två hus, eller full av sten - men ändå anses brukningsvärd i teorin. Samtidigt som man bygger stora kvarter på bra åkermark. Kommunen favoriserar/missgynnar olika personer godtyckligt.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Örebro

Extra viktig fråga

Vi behöver säkerställa odlingsbar mark för framtidens matproduktion och självförsörjning.

L
Liberalerna Örebro

Örebro har mark som inte är lämpad för bra odling, denna mark ska bebyggas.

MP
Miljöpartiet Örebro

där staden breder ut sig på jordbruksmark, förloras möjlighet till lokal livsmedelsproduktion.

S
Socialdemokraterna Örebro

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Örebro

Extra viktig fråga

Absolut! Den odlingsbara åkermarken är en ganska liten del av kommunens areal och när man väl byggt på den går det inte att göra odlingsbar igen. Eftersom odlingsbara marken minskar globalt varje år kommer vår egen åkermark bli allt viktigare för att trygga vår nationella livsmedelsförsörjning.

V
Vänsterpartiet Örebro

Det är oerhört viktigt att värna den odlingsbara marken vi har och därför har V återkommande röstat nej till förslag om att exploatera odlingsbar mark.